ADRESS

INDUSTRIGATAN 4
360 71 NORRHULT

EMAIL
INFO@NSG.SE

TELEFON
+46(0)474-52940

___________________________________


KONTAKT FÖRSÄLJNING

aNDREAS KORZONEK
fÖRSÄLJNINGSCHEF
+46(0)70 553 0919
ANDREAS@NSG.SE


LARS ANDERSSON
FÖRSÄLJNING & AFFÄRSUTVECKLING
+46(0)70 234 0420
LARS@NSG.SE


MATS BERGSTRÖM
PRODUKTIONSPLANERING / LOGISTIK
+46 (0)70 915 0606
MATS@NSG.SE