Har du skrot eller spillmaterial från verkstaden? Har du fått in smycken som ska återvinnas? Hos NSG kan du lämna in allt ditt ädelmetallskrot för affinering!

Vi renar dina ädelmetaller

Till NSG kan du tryggt och säkert lämna in ditt material för affinering. Vi tar emot allt från exempelvis metallskrot så som filspån, klipp från stansning, metallskrot från gjutning och gamla smycken, till tandguld och vätskor från industriella produkter.


Vi tar även emot krätz, det vill säga all form av organiskt material som kan innehålla ädelmetaller. Det kan exempelvis vara dammsugarpåsar som du samlat på dig genom åren från guldsmedsverkstaden.


Återvunna ädelmetaller

Återvinning av ädelmetaller sker genom en reningsprocess som kallas affinering. Det betyder att man kan separera de ädla metallerna från de oädla. Att affinera ädelmetaller är särskilt vanligt när du har att göra med guld, silver, palladium och platina. 

Så går det till:

Steg 1. För att kunna affinera ditt material behöver vi först göra en skarp analys. Detta görs i vårt egna högteknologiska labb i Stockholm. Med hjälp av SIS, standardiserad analysmetodik, kan NSG fastställa ädelmetallvärdet i materialet, samt att ditt material tas om hand på ett tekniskt, etiskt och hållbart sätt.

Läs gärna mer om vår ansvarsfulla ädelmetallhantering här!


Steg 2. När processen är klar sätts ädelmetallvärdet in på ditt metallkonto. Som kund hos NSG öppnar vi alltid ett metallkonto till dig där du sedan kan använda värdet efter behov. Överföringen sker vanligtvis inom tio bankdagar.


Steg 3. För slutlig affinering skickar vi materialet till vår samarbetspartner C.Hafner i Tyskland. Deras anläggning är en av världens modernaste och är både LBMA-och kvalitétscertifierad. 


Det är ytterst få företag som har lyckats få den eftertraktade LBMA-certifieringen. Detta eftersom den påvisar att ädelmetallerna genomgått etiskt och ekologiskt godkända processer samt uppfyller alla lagar och normer. 

Läs gärna mer vad en LBMA-certifikation innebär här!


Affineringsprocessen innebär ett evigt kretslopp då ädelmetallerna kan återanvändas om och om igen!


Beställ skrotburk

Du vet väl att vi skickar burkar och fat helt kostnadsfritt? Försäkringen bjuder vi självklart också på! Skriv i meddelande vilken typ av material det gäller samt vilka öppettider ni har så skickar vi en burk/fat till er.


Kontakta oss!