KONTAKT FÖRETAGSLEDNING

STEFAN KORZONEK
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
+46 70 648 2324
STEFAN@NSG.SE

aNDREAS KORZONEK
FÖRSÄLJNINGSCHEF
+46 70 553 0919
ANDREAS@NSG.SE

JOHAN RASK
PRODUKTIONSCHEF
+46 73 530 8300
JOHAN@NSG.SE

ISTVAN ILyES
EKONOMIANSVARIG
+46 474 529 45
ISTVAN@NSG.SE

ÖVRIGA KONTAKTER

PER ERIKSSON
INKÖP
+46 70 529 49 01
PER@NSG.SE

MATS BERGSTRÖM
PRODUKTIONSPLANERING / LOGISTIK
+46 70 915 0606
MATS@NSG.SE

HENRIK WERNERSJÖ
KVALITETS OCH PRODUKTIONSTEKNIKER (IWS)
+46 70 655 2968
HENRIK@NSG.SE

JOAKIM LUNDMARK
KVALITETS OCH PRODUKTIONSTEKNIKER
+46 70 819 0840
JOAKIM@NSG.SE

RIKARD ÅBERG
BEARBETNING
+46 706 481742
RIKARD@NSG.SE

JOHAN RASK
GJUTNA MATERIAL
+46 73 530 8300
JOHAN@NSG.SE