I STORT SETT ALLT GJUTGODS VIDAREFÖRÄDLAS PÅ NÅGOT SÄTT INNAN DET ANVÄNDS I SIN SLUTLIGA APPLIKATION.

bearbimp.JPG

 

VI HJÄLPER ER MED ERT BEHOV, KAN VI INTE GÖRA DET SJÄLVA I VÅRA MASKINER SÅ HAR VI ETT NÄTVERK AV ETABLERADE OCH MYCKET KVALIFICERADE VERKSTÄDER VI KONTINUERLIGT ARBETAR MED.

MEKANISK BEARBETNING: FRÄSNING I 2, 3 4 OCH 5- AXLIGA MASKINER, SVARVNING, SLIPNING.
YTBEHANDLINGAR: LACKERING, POLERING, BETNING.
ÖVRIGA METODER: HIPPNING(MATERIAL DENSIFICATION) CLADDING.

HAR VI INTE TILLGÅNG TILL JUST DEN METOD DU SÖKER SÅ ORDNAR VI DET MED