Priset på platina - i en uppåtgående trend

Priset på platina har varit i en uppåtgående trend sedan prisfallet i samband med den rådande pandemins start. I februari i år toppade platina på 1337,3 USD/Oz, vilket är den högsta nivån sedan 2014.


Priset på platina 2021

Vi har tittat närmare på vad det egentligen är som driver upp priset på platina i dessa tider. C.Hafner skriver i sin artikel FOCUS Precious Metal att platinafamiljen under decennier hade sin viktigaste roll inom fordonsindustrin, närmare bestämt i fossilbränsledrivna fordons katalysatorer. I mitten på 2010-talet gjorde industrin allt för att ersätta platina med palladium då priset på palladium var betydligt lägre. Detta ledde till att priset på palladium skenade iväg och står nu betydligt högre än platinapriset. I dagsläget ser man inte att det finns något i närtid som kan tänkas ersätta platina eller palladium.


Potentiella prisdrivare

Efterfrågan på platina från fordonsindustrin lever kvar trots ökat intresse för eldrivna fordon. Utöver fordonsindustrin finns det även en ökad efterfrågan inom andra områden som bidragit till att platina nyligen nått sin högsta prisnivå på 7 år. Platina används till exempel flitigt inom kemiska industrin, bränsleceller samt elektronisk utrustning. I och med att USA:s nya president Joe Biden har en mer positiv inställning till mer hållbara energikällor, skulle även det kunna vara en bidragande faktor till att priset på platina ökar. Platina används som katalysator till bränsleceller för att producera elektricitet. Detta ses nu som både en kortsiktig såväl som långsiktig prisdrivare i och med den gröna hållbarhetstrenden som är här för att stanna.


EU Kommissionen publicerade under 2020 en lista över kritiska råvaror innehållandes 30 stycken metaller. Metallerna har på olika sätt stor betydelse med den gemensamma nämnaren att dess tillgång är hotad från olika håll. I den listan finner vi platinafamiljen. Angående just platina tar de b.la. upp risken med den höga tillgångskoncentrationen av platina då Sydafrika står för 71% av EU:s behov. Återvinningen av platina tas även upp som en viktig faktor för att tillgången ska kunna möta EU:s efterfrågan då den återvunna platinan står för mer än 25% av den totala konsumtionen i EU.

 

Platina vs Palladium 

Här nedan visas en graf som uttrycker ration mellan platina- och palladiumpriset som är på historiskt låga nivåer efter palladiums snabba framfart de senaste åren. Platina har de senaste 30 åren i genomsnitt värderats till motsvarande 2,51 gånger priset på palladium. Och i skrivande stund värderas det till endast 0,51 gånger palladiumpriset.


Att ration ser ut enligt grafen skulle kunna bero på att industrin försöker byta ut den ena ädelmetallen mot den andra i den mån det går beroende på hur högt priset står. Följer vi den teorin bör efterfrågan på platina öka omkring denna tid.

Källa: www.denvergold.org


Stigande efterfrågan rapporteras 

World Platinum Investment Council är en organisation som arbetar för att ta fram nyttig information till investerare. De släpper rapporter kvartalsvis där de grundligt redovisar hur det senaste kvartalet utspelat sig och hur framtidsutsikterna ser ut. I sin kvartalsrapport för det fjärde kvartalet 2020 ser vi en ökad efterfrågan i samtliga segment (fordon, smycken, industri och investering) som de delat in platinan i. Av dessa segment är det just investering, och närmare bestämt tackor och mynt som utmärker sig med en ökad efterfrågan på 112% i Q4 jämfört med samma period föregående år.


Investeringstackor från Credit Suisse och Johnson & Matthey finns nu i lager. Att investera i platina är inte lika vanligt som att investera i exempelvis guld och silver. Men det faktum att platina i investeringsform inte är lika utbrett bör dock anses som något positivt. Det innebär att det finns en ytterligare potentiell ökning av efterfrågan för det segmentet, trots redan ökat intresse. Vi ser nu att det finns flertalet faktorer som kan påverka priset på platina både på kort- och lång sikt vilket gör ädelmetallen intressant ur en investeringssynpunkt.

Vårt utbud 

Vi på NSG erbjuder i nuläget investeringstackor från olika tillverkare som är så kallade ”Good delivery refiners” genom LPPM (London Platinum & Palladium Market). I samma stund som denna text publiceras har vi cirkulerade investeringstackor från Credit Suisse och Johnson & Matthey som ser ut enligt ovan. I tron om att ädelmetaller är en bra långsiktig investering så kan det vara bra att inte bara förlita sig på en ädelmetall utan att diversifiera sig även inom det tillgångsslaget. Grafen nedan visar utvecklingen för platina (mörkblå linje), guld (orange linje) och silver (turkos linje) de senaste 12 månaderna och där ser vi att platina presterat väl.


Källa: www.tradingview.com


Är du intresserad av att investera? Se våra produkter här! Kontakta gärna oss på order@nsg.se eller ring oss på

08-840043 så hjälper vi dig!


www.denvergold.org

Aktuella Nyheter Se alla nyheter