Effekterna av COVID-19 på tillgång och efterfrågan på guld

Sedan utbrottet av COVID-19 i början av 2020 har våra liv förändrats. Denna förändring har även påverkat guldindustrin och guld som råvara. Så exakt vilken inverkan har pandemin haft på tillgången och efterfrågan på guld?

 

Även om det kanske är något överraskande så har faktiskt mängden guld som bryts i Europa nästan fördubblats under det senaste decenniet. Under 2020 bröts ca 30 ton guld, vilket nästen är en fördubbling jämfört med de 16,7 ton som registrerades 2010. Trots denna till synes stora ökning är dock denna andel, av den extraherade volymen över hela världen, fortfarande mindre än en procent och är därför praktiskt taget försumbar.


Vad som har blivit mycket allvarligare för guldförsörjningen är de nedstängningar som har genomförts i flera europeiska länder. Eftersom de flesta juvelerare, guldsmeder och köpare av guldskrot tvingades stänga sina dörrar under längre perioder, minskade mängden guldskrot i Europa. Det resulterade i att Europa skiljde sig mot resten av världen, för globalt, återvanns en procent mer gammalt guld 2020 än 2019, vilket berodde på de ökade guldpriserna.

På grund av oro för den globala ekonomin, spenderades istället enorma summor pengar på guld som investeringsmetall - vilket återigen visar att guld lever upp till sitt rykte som en säker värdebevarare i osäkra tider.

Dessutom fortsatte effekterna att påverka i andra områden eftersom produktionen i gruvorna också sjönk till den lägsta nivån sedan 2015. Bara i Kina, som tillskrivs de största produktionsnivåerna jämfört med något annat land, tvingades man till följd av pandemin till flera produktionsstopp. Det som påverkades mer allvarligt var efterfrågan på guld.


Den viktigaste kunden för ädelmetallindustrin är traditionellt smyckessektorn. Men efterfrågan på smycken av hög kvalitet kollapsade helt förra året, särskilt i Asien. Kina och Indien drabbades hårdast och industrin i sin helhet var tvungen att klara en nedgång på 34 % över hela världen. Smycketillverkarna i Tyskland tycktes dock komma lindrigare undan eftersom det endast registrerades en nedgång på 15 %.


På grund av oro för den globala ekonomin, spenderades istället enorma summor pengar på guld som investeringsmetall - vilket återigen visar att guld lever upp till sitt rykte som en säker värdebevarare i osäkra tider. För första gången registrerades mer fysiskt guld i investeringsprodukter än i smycken. Börshandlade fonder (ETF) var särskilt efterfrågade i den anglosaxiska regionen och ledde till att man kunde öka lagret med otroliga 877 ton. I Centraleuropa var det fysiska metaller som tackor och mynt som var efterfrågade av investerare eftersom 163,4 ton investeringsguldprodukter köptes enbart i Tyskland - en ökning med 82 %.Fluktuationer i utbud och efterfrågan är i allmänhet inte ovanliga, även om förändringarna under det senaste året har varit större än vad man tidigare upplevt. De logistiska frågorna i samband med pandemin, som ibland hade drastiska effekter på tillgänglighet och förhållanden, blev det större problemet. Den överlägset största delen av de ädelmetaller som skickas över landets gränser skickas, p.g.a. säkerhetsskäl, med flygfrakt och merparten av detta i passagerarplanens ”mage”. Dessa flygplan har sedan pandemin började, endast flugit sporadiskt och vissa destinationer har fått lite eller inga flygningar alls. Resultatet har varit att även om tillräckligt med guld är tillgängligt så har det inte kunnat transporteras dit det behövs. Under den första vågen av pandemin våren 2020, uppstod omvälvningar vid New Yorks råvarubörs COMEX, eftersom det inte kunde levereras tillräckligt med fysiskt material från London.


Ett liknande "leveransproblem" fanns också på den europeiska marknaden. Guldköpare har blivit allt viktigare för den fysiska försörjningen av guld på de lokala marknaderna under de senaste femton åren. Som nämnts har dock de flesta varit i lockdown under en tid, så förråden sinade tillfälligt på grund av de åtgärder som vidtagits för att minimera spridningen av COVID-19. Tillverkarna av ädelmetallprodukter behövde därför leta efter nya alternativ och de hittade dem främst vid de stora bankerna i London eller affinaderierna i Schweiz. Båda källorna har dock varit mer komplicerade att använda än de vanliga lokala marknaderna, särskilt eftersom de stora schweiziska affinaderierna var tvungna att stänga sina dörrar helt på grund av pandemin.


Vi utgår ifrån att det kommer att bli ytterligare omvälvningar i guldflödet i framtiden. Det finns dock rimligt hopp om att de största svårigheterna nu har övervunnits.Skriven av Dr. Thorsten Proettel i samarbete med C.HAFNER

Översatt av NSG.


Vill du läsa originaltexten kan du göra det här.


Publicerad 21 Maj, 2021

Aktuella Nyheter Se alla nyheter