Hållbart, etiskt och högteknologiskt. På NSG värnar vi alltid om miljö och människa.

En ansvarsfull ädelmetallhantering

På NSG vill vi bidra till en hållbar ädelmetallbransch. Vi verkar för att ta hänsyn till miljö, de mänskliga rättigheterna och jobbar för att motverka korruption, terrorism och brottslig verksamhet. Detta genomsyrar hela verksamheten och vi verkar hela tiden för att bli bättre. 

Etiskt

NSG:s etiska förhållningssätt innebär att vi inte köper in guld som genomgått processer där det finns minsta möjliga risk att de mänskliga rättigheterna har blivit kränkta.

Vi samarbetar endast med samarbetspartners som kan svara på våra högt ställda krav. Så som vår huvudpartner C.Hafner som innehar den högt eftertraktade LBMA-certifieringen

Konfliktfritt

Tack vare de LBMA-certifierade processerna kan vi med absolut säkerhet garantera konfliktfria ädelmetaller. Dessutom har guldet genom Good Delivery Status ett intyg på att det inte understött någon brottslig verksamhet, eller medverkat till något brott mot de mänskliga rättigheterna.

Våra ädelmetaller utvinns uteslutande från sekundärt material

Återvunnet

Våra ädelmetaller utvinns uteslutande från sekundärt material. Det kan exempelvis handla om material som tidigare använts i smycken, mynt eller medicintekniska produkter. 

I våra egna högteknologiska laboratoriet utför vi senare ädelmetallanalyser av materialet innan det skickas på affinering. Affineringen sker hos vår LBMA-certifierade samarbetspartner C.Hafner. På så vis kan vi garantera ädelmetaller med högsta renhetsgrad, samtidigt som de etiska och miljömässiga normerna uppfyllts.

Hållbart

Vi på NSG vill ta ansvar för att vår miljöpåverkan ska vara så liten som möjlig. Vi jobbar därför ständigt med en hållbar disponering av kemikalier, återvinning och återbruk. 

Vill du veta mer? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!

Kontakta oss!