vattenfall.jpg

VI HUSHÅLLER MED NATURENS RESURSER

100% AV ENERGIN VI ANVÄNDER PÅ NORRHULTS STÅLGJUTERI AB ÄR FÖRNYELSEBAR, ANVÄNDADET AV EL ÖVERVAKAS NOGA OCH VI ARBETAR HELA TIDEN EFTER ATT EFFEKTIVISERA ANVÄNDADET AV ELEKTRICITET.

VI HAR EN SANDÅTERVINNINGSANLÄGGNING SOM GÖR ATT VI KAN ÅTERANVÄNDA SANDEN SOM ANVÄNDS I VÅR PRODUKTION FLERA GÅNGER INNAN VI KAN FÖRÄDLA SANDEN OCH SÄLJA VIDARE DEN TILL NYA ÄNDAMÅL - ISTÄLLET FÖR ATT ANVÄNDA JUNGFRUSAND OCH SKICKA DEN PÅ DEPONI.

DET SMÄLTA STÅLET ÄR FRÅN BÖRJAN SKROT SOM VI SMÄLTER OCH UNDER SMÄLTPROCESSEN RAFFINERAR OCH TILLSÄTTER DE LEGERINGSÄMNEN SOM BEHÖVS FÖR VARJE MATERIAL - SKROTET VI KÖPER IN ÄR CERTIFIERAT.

 

LADDA NER KLIMATINDIKATORN OCH SE HUR DITT INKÖP AV STÅLGJUTGODS KAN PÅVERKA MILJÖN.