MÅNGA ÅR AV LEVERANSER TILL SEKTORER SOM MARIN INDUSTRI SAMT OFFSHORE HAR SATT SINA SPÅR - DET HAR BORGAT FÖR EN MEDVETENHET OCH HÖG NIVÅ.

DET SMÄLTA STÅLET KONTROLLERAR VI I VÅR SPEKTROMETER INNAN AVGJUTNING, DET NORMALA INNEHÅLLET I MATERIALET IDENTIFIERAS SÅKLART, MEN ÄVEN IDENTIFIERING AV SPÅRÄMNEN OCH EVENTUELLA FÖRORENINGAR SKER OCH VI KAN AGERA DÄREFTER.

INTERNT HAR VI TILLGÅNG TILL OFÖRSTÖRANDE PROVINING SOM RÖNTGEN, ULTRALJUD, MAGNETPULVERPROVNING, PENETRANTPROVNING SAMT PROVTRYCKNING MED OLJA UPP TILL 250 BAR.
ALL HÅLLFASTHET PROVAS PÅ EXTERNA ACKREDITERADE LABORATORIER.

NORRHULTS STÅLGJUTERI AB ÄR ETT AV FÅTALET STÅLGJUTERIER I VÄRLDEN SOM ÄR GODKÄNNA AV DE FLESTA STÖRRE TREDJEPARTS KLASSNINGSBOLAGEN. TILL VISSA ÄR VI ÄVEN GODKÄNNDA ATT SJÄLVKLASSA GODSET.

DNV-GL
BUREAU VERITAS
CCS
KOREAN REGISTER
ABS
LLOYDS REGISTER
RINA
...

NORRHULTS STÅLGJUTER ÄR ISO-CERTIFIERADE ENLIGT ISO 9001:2008