Med kunskap, teknik och nyfikenhet kan vi erbjuda högkvalitativa ädelmetallprodukter för industriellt bruk.

Vi berättar gärna mer! Fyll i vårt kontaktformulär, eller läs mer om våra industriprodukter nedan.


NSG erbjuder ett brett sortiment av förstklassiga tekniska material och högkvalitativa halvfabrikat som används inom många olika industrisektorer. Beroende på produkt-, kvalitets- och kundkrav används olika metallurgiska produktionsprocesser såsom vakuumgjutning, kontinuerlig gjutning eller sintring.

Mynt, band och råämnen

Högkvalitativa halvfabrikat i olika ädelmetallegeringar i form av mynt, band och råämnen som grundmaterial för kundspecifika produkter.


Mynt, band och råämnen
Egenskaper
Användning
Smycken, mynt, medaljer, emblem och andra investeringsprodukter.
Legering
Smält och homogeniserat metallurgiskt material.
Form
Plan, rund.
Dimensioner
Standardbredd: ≤ 120 mm, standardlängd: ≤ 600mm.
Gjutning
Vakuum- och/eller kontinuerlig gjutning.
Kvalitet
Specifikationer: Toleranser (Tjocklek/ Bredd), Hårdhet, Yta.

Anoder och klippmaterial

Ädelmetallprodukter för elektrolytisk ytbehandling med en mycket hög renhetsgrad.


Anoder, klippmaterial
Egenskaper
Användning
Elektrolytisk ytbehandling.
Legering
Ag från 99,9 till 99,99 %.
Form
Plan, rund (enligt ritning). Stansad.
Dimensioner
Standardbredd: ≤ 120 mm, standardlängd: ≤ 600mm.
Gjutning
Vakuum- och/eller kontinuerlig gjutning.
Kvalitet
Mjukglödgat. Standard anoder: tjocklek 3 – 15 mm, bredd ≤ 370 längd ≤ 1000 mm.
Standard klippning: Ø 11 x 10 mm.

Targetmaterial

Högkvalitativa högteknologiska targetprodukter i ädelmetall för sputtring. 


Target
Egenskaper
Användning
Tunnfilmsteknik för renrum och vakuumapplikationer, i optisk datalagringelektronik, glas beläggning, solceller, foliebeläggning och spegelproduktion.
Legering
Smält och homogeniserat metallurgiskt material (tillverkad av Ag, AgPd, AgAu med hög renhetsgrad).
Form
Plan, rund (enligt ritning). Stansad.
Dimensioner
Tjocklek upp till 50 mm, längd till 1,5 m, runda former osv.
Gjutning
Olika kvaliteter enligt kundspecifikation
Kvalitet
Fräst, toleranser enligt kundspecifikation

Plåtar och rondeller

Idealiska ädelmetallprodukter som råmaterial för konsumentprodukter, kemisk eller annan industriell tillämpning.


Plåtar och rondeller
Egenskaper
Användning
Kemisk industri, elektrisk utrustning, packningar, medicinska produkter och smyckestillverkning.
Legering
Smält och homogeniserat metallurgiskt material.
Form
Plan, rund.
Dimensioner
Plåt: tjocklek ≥ 0,2 bredd ≤ 500 längd ≤ 1000 mm Rondell: Ø 600 mm eller specialbeställning.
Gjutning
Vakuum- och/eller kontinuerlig gjutning.
Kvalitet
Hårdhet: hårdvalsade eller glödgat.
Yta: valsad, borstad eller polerad, ytan skyddad med folie.

Trådar och trådprofiler

Från återvunnen ädelmetall till den finaste tråden för olika tekniska tillämpningar.


Trådar och trådprofiler
Egenskaper
Användning
Elektroteknik (brytare, kontakt, motor, säkring, sensor), medicinska produkter och smycken.
Legering
Smält metallurgiska material och sintrat material.
Form
Rund tråd, profiler på begäran (kvadratiska, rektangulära, halvcirkelformade, sexkantiga osv.)
Dimensioner
Standard diameter: 0,1 till 6 mm
(<0,1 mm och > 6 mm på begäran)
Gjutning
Vakuum- och/eller kontinuerlig gjutning, sintring.
Kvalitet
Extruderad tråd (högre kvalitet) och kontinuerligt gjuten tråd. Specifikationer: tolerans på diameter, resistivitet, konduktivitet, hårdhet, töjbarhet, draghållfasthet, ytjämnhet.

Rör och stänger

Detta är ett utmärkta grundmaterial för industriell funktionell tillämpning och dekorativa slutprodukter.


Stänger och rör
Egenskaper
Användning
Kemisk industri, elektroteknik, medicinsk utrustning och smycken.
Legering
Smält metallurgiska material och sintrat material.
Form
Rund tråd, andra profiler på begäran (kvadratiskt, rektangulärt, semicirkulärt, sexkantigt etc.)
Dimensioner
Standard: längd: 1m – 2,4 m; tjocklek: 1 mm – 60 mm
Gjutning
Vakuum- och/eller kontinuerlig gjutning.
Kvalitet
Extruderad.

Gjutprodukter och plattor

Gjutprodukter i ädelmetall tillverkade enligt kundönskemål i olika storlekar och kvaliteter. Både som hel- eller halvfabrikat eller som ett högkvalitativt grundmaterial för produktion av halvfabrikat och slutanvändarprodukter.


Gjutprodukter och plattor
Egenskaper
Användning
Grundmaterial för olika ädelmetallapplikationer, halvfabrikat, svarvade delar osv
Legering
Smält metallurgiska material och sintrat material.
Form
Rund, plan, valfri.
Dimensioner
Standard gjutning storlek: 23 x 300 x 370 mm.
Gjutning
Vakuum- och/eller kontinuerlig gjutning.
Kvalitet
Glödgad/oglödgad, valsad, fräst, sågad osv.Kemikalier med ädelmetaller

Vårt sortiment av högkvalitativa ädelmetallkemikalier omfattar främst salter av guld, silver, platina, palladium och rhodium i fast form, lösning eller som koncentrat. 

Guldsalter

Kaliumguld(I)cyanid (Kaliumdicyanoaurate(I)) används för kemisk beläggning av produkter för tekniska tillämpningar (elektronikindustrin, PCB produktion) eller för dekorativt syfte (smyckesindustrin). Kaliumguld (III)cyanid (Kaliumtetracyanoaurat (III)) används vid beläggning av svårt aktiverade ytskikt. Guld (III)klorid används bland annat vid framställning av emaljfärger.


Produkt
Kemisk formel
Halt, Au
CAS-nr.
Kaliumdicyanoaurat (I)
K [Au(CN)2]
68.2%
13967-50-5
Kaliumtetracyanoaurat (III)
K [Au(CN)4]
57.6%
14263-59-3
Guld(III)kloridlösning
HAuCl4
> 15%
16903-35-8
Guld(III) klorid hydrat
HAuCl4 x nH2O
50%
16903-35-8

Silversalter

Silvercyanidsalter används för försilvring, ytbehandling, i tekniska applikationer och för dekorativt syfte. Silver(I)nitrat används vid produktionen av speglar, inom film-och fotoindustrin, vid efterbehandling av textilier och inom den kemiska industrin-både i fast form eller som en lösning.


Produkt
Kemisk formel
Halt, Ag
CAS-nr.
Kaliumsilver(I)cyanid
K [Ag (CN) 2]
54.2%
506-61-6
Silver(I)cyanid
AgCN
80.5%
506-64-9
Silver(I)nitrat
AgNO3
63.5%
7761-88-8
Silver(I)nitratlösning
AgNO3
650 g / l
7761-88-8
Silver(I)karbonat
Ag2CO3
79%
534-16-7
Silver(I)sulfat
Ag2SO4
69%
10294-26-5
Silver(I)acetat
Ag (OAc)
64.6%
563-63-3
Silver(I)klorid
AgCl
75%
7783-90-6

Platinasalter

Platinasaltet, hydrogenhexachloroplatinate(IV), används inom den kemiska industrin och vid produktion av katalysatorer. 

Produkt
Kemisk formel
Halt, Pt
CAS-nr.
Hydrogenhexachloroplatinate(IV)
H2 [PtCl6]
100 g / l
16941-12-1

Palladiumsalter

Palladiumsalter används vid beredning av elektrolyter och aktivatorer. Inom elektronikindustrin används palladiumsalter för beläggning av mönsterkort (PCB, Printed Circuit Board), och för galvanisering. Palladiumsalter är även viktiga vid tillverkning av kemikalier och katalysatorer.


Produkt
Kemisk formel
Halt, Pd
CAS-nr.
Palladium (II)klorid
PdCl2
59.8%
7647-10-1
Palladium (II)kloridlösning
PdCl2
10%/20%
7647-10-1
Palladium (II)kloridlösning
PdCl2
72.5 g / l
7647-10-1
Palladium (II)sulfatlösning
PdSO4
4%
13566-03-5
Tetraamminepalladium (II)kloridlösning
[Pd (NH3) 4]Cl2
100 g / l
13815-17-3
Tetraamminepalladium (II) klorid, koncentrat.
[Pd (NH3) 4]Cl2
43%
13815-17-3
Tetraamminepalladium (II) sulfatlösning
[(NH3) 4Pd] SO4
75 g / l
13601-06-4
Tetraamminepalladium (II) vätekarbonatlösning(ättika)
(NH3) 4Pd (HCO3)2
8-10.0%
134620-00-1
Tetraamminepalladium (II) vätekarbonat
(NH3) 4Pd (HCO 3) 2
35%
134620-00-1
Palladium (II)acetat
Pd (OAc) 2
47%
3375-31-3

Rodiumsalter

Rhodiumsalter används vid beredning av galvaniska elektrolyter för ytbehandling. Rhodiumsalter är även viktiga vid tillverkning av kemikalier och katalysatorer.


Produkt
Kemisk formel
Halt, Rh
CAS-nr.
Kaliumdicyanoaurat (I)
K [Au(CN)2]
68.2%
13967-50-5
Kaliumtetracyanoaurat (III)
K [Au(CN)4]
57.6%
14263-59-3
Guld(III)kloridlösning
HAuCl4
> 15%
16903-35-8
Guld(III) klorid hydrat
HAuCl4 x nH2O
50%
16903-35-8Kontakta oss!