Alla ädelmetaller NSG säljer är återvunna från metallskrot!

Från ädelmetallskrot till finmetall

All form av återvinning av ädelmetaller sker genom affinering. Det betyder att vi kan separera ädelmetallerna från ett material och sedan förädla dem i en sluten process. Tack vare att vi använder elektrolys vid affineringen tappar materialet ingen kvalité och kan därmed användas om och om igen. Ett evigt kretslopp som är bra för både plånbok och miljö. Läs mer om våra affineringstjänster här!

Så går det till

Vi tar emot ditt ädelmetallskrot, det vill säga all form av spillmaterial så som filspån, tandguld och gamla lagar. All form av ädelmetall som kan homogeniseras genom smältning helt enkelt.


Steg 1: Det inkomna metallskrotet vägs. Du kan enkelt skicka ditt skrot till oss genom att beställa våra kostnadsfria behållare. Frakten och försäkringen bjuder vi på.


Steg 2: Efter en noga inspektion, där ditt metallskrot vägs och fotograferas, lägger vi in din order. Efter detta får du givetvis ett mottagarkvitto.


Steg 3: Det samlade ädelmetallskrotet smällts i en induktionsugn där temperaturen överstiger 1000 ° C! Tack vare den höga temperaturen kan vi säkerställa att metallskrotet blir homogeniserat.


Steg 4: En tacka gjuts av det nu homogeniserade materialet.


Steg 5: Nu är det dags för provtagning. Provtagningen görs genom att vi borrar diagonala hål i tackan vid två separata punkter.


Steg 6: Borrproverna vägs sedan in och förbereds för analys.


Steg 7: Provet smälts i en degel efter att det kvarteras genom tillsatt silver, bly och flussmedel. På så sätt absorberas ädelmetallerna i provet av det smälta blyet. Blyet avdunstar sedan i sin tur vid en temperaturhöjning och lämnar då efter sig korn bestående av ädelmetaller.


Steg 8: Efter att ädelmetallkornen har hamrats och valsats ut separeras ädelmetallerna med salpetersyra.


Steg 9: Efter affineringen/separationen av ädelmetallerna torkas och glödgas det resterande finguldet i deglar. När det svalnat vägs det och guldhalten för provet kan fastställas.


Steg 10: När vi vet värdet krediterar vi det till ditt metallkonto. Där kan du välja om du vill ha en direktutbetalning, byta finmetallerna på ditt konto mot plans, plåt eller något annat du behöver från vårt sortiment. Du kan också enkelt göra överföringar till andra leverantörer eller företag. Läs mer om metallkonto och vad du har för möjligheter!

Kontakta oss!

Ring oss gärna på 08-84 00 43 så berättar vi mer!