Policy

Norrhults Stålgjuteri AB skall producera och leverera rostfritt stål och speciallegeringar av sådan kvalitet och leveranssäkerhet att de krav som avtalats med respektive kund alltid uppfylls.

Gjutgodset skall vara av sådan kvalitet att våra kunder skall känna trygghet och förtroende för vårt företag. Internt skall vi sträva efter att uppnå noll-fel i alla skeden.

Samtliga i företaget verksamma personer, oavsett arbetsuppgifter skall bidraga med ett högt kvalitetsmedvetande. Genom ett genomtänkt kvalitetssystem enligt ISO 9001 vill vi uppnå en god/hög lönsamhet för företaget och våra kunder samt samarbetspartners.


Stefan Korzonek

Vd

Så tycker våra samarbetspartners!

  SOMAS

  “– Deras gjutgods håller exemplarisk kvalitet. Likaså har de bra prisbild och hög leveranssäkerhet.”

  Lars Hägg, Inköpschef

  Oy Steelprop AB

  “– Vi testade flera olika gjuterier och fastnade slutligen för den kvalitet och service som Norrhults Stålgjuteri kunde erbjuda.”

  Jonas Anderssén, Inköpare och delägare

  Modellteknik

  “– Det är ett mycket viktigt samarbete för både oss och våra kunder som hela tiden utvecklas och kommer att fördjupas ytterligare på sikt.”

  Johan Tegnemo, Teknisk försäljningschef