Kvalité

Vår målsättning är att genom ett gott samarbete med våra kunder skapa förutsättningar för god konkurrensförmåga och hög kvalité.

Givetvis håller vi alltid den kvalitetsnivå som vi lovat vår kund. Vi levererar idag mer än 50% av våra produkter till sektorerna marin industri och offshore. Vilket betyder att vi ständigt samarbetar med tredjeparts kontroll.

I vår verksamhet förfogar vi över oförstörande provning genom röntgen, ultraljud, magnaflux, penetrant och provtryckning. Hållfasthet testas av fristående laboratorier.

Vår egen, spektrometer svarar mot de allra senaste kraven för mätning av normalt innehåll i materialen, men även spårämnen och föroreningar kan vi analysera redan före avgjutning.

Sammantaget innebär ovanstående att vi känner oss mogna att möta både dagens och morgondagens kvalitetskrav.

 

Så tycker våra samarbetspartners!

  SOMAS

  “– Deras gjutgods håller exemplarisk kvalitet. Likaså har de bra prisbild och hög leveranssäkerhet.”

  Lars Hägg, Inköpschef

  Oy Steelprop AB

  “– Vi testade flera olika gjuterier och fastnade slutligen för den kvalitet och service som Norrhults Stålgjuteri kunde erbjuda.”

  Jonas Anderssén, Inköpare och delägare

  Modellteknik

  “– Det är ett mycket viktigt samarbete för både oss och våra kunder som hela tiden utvecklas och kommer att fördjupas ytterligare på sikt.”

  Johan Tegnemo, Teknisk försäljningschef