Miljö & Omgivning

Norrhults Stålgjuteri ska i all sin verksamhet verka för att minimera negativ inverkan på såväl inre som yttre miljö samt människors hälsa.

Detta gör vi genom:
Långsiktig planering där miljöhänsyn alltid väger tungt genom att alltid välja material och processer som är skonsamma mot miljö och människor, där som möjligt aktivt verka för återanvändning av råvaror och förnödenheter

 

Så tycker våra samarbetspartners!

  SOMAS

  “– Deras gjutgods håller exemplarisk kvalitet. Likaså har de bra prisbild och hög leveranssäkerhet.”

  Lars Hägg, Inköpschef

  Oy Steelprop AB

  “– Vi testade flera olika gjuterier och fastnade slutligen för den kvalitet och service som Norrhults Stålgjuteri kunde erbjuda.”

  Jonas Anderssén, Inköpare och delägare

  Modellteknik

  “– Det är ett mycket viktigt samarbete för både oss och våra kunder som hela tiden utvecklas och kommer att fördjupas ytterligare på sikt.”

  Johan Tegnemo, Teknisk försäljningschef